Stichting ander beeld

Stichting Ander Beeld heeft ten doel de ontwikkeling van de maatschappelijke documentaires te bevorderen en het vergroten van het draagvlak voor maatschappelijke thema's.


BESTUUR

Het bestuur van Stichting Ander Beeld bestaat uit:

Gemma van Zeventer (voorzitter, bestuurslid)

Brigitte van Bennekom (bestuurslid)


Stichting Ander Beeld past de principes van de Governance Code Cultuur toe in haar bestuur.

Stichting Ander Beeld presenteert Goed Opgelost: een transmediaal platform waar inzichten en oplossingen voor slachtoffers en hulpverleners in de zorg worden gedeeld. Door de interactie met de bezoekers levert het platform waardevolle gegevens op en meer inzicht in klachtenprocedures. Het platform reikt voorbeelden van positieve resultaten aan en laat zien hoe slachtoffers proactief en constructief kunnen handelen. Op die manier wil Stichting Ander Beeld slachtoffers in de zorg een hart onder de riem steken en de dialoog met zorgverleners op gang brengen, op weg naar een open cultuur.

Meer over Goed Opgelost ? Kijk dan op: www.goedopgelost.nl

Doelstelling

Stichting Ander Beeld werkt vanuit een brede culturele en maatschappelijke betrokkenheid met als doel een andere manier van kijken voor te stellen. De Stichting wil dit doel bereiken door het ontwikkeling van maatschappelijke documentaires en het bevorderen en vergroten van het draagvlak voor maatschappelijke thema’s. Tot dit doel behoort onder meer het (doen) vervaardigen van documentaires, het (doen) organiseren van debatten, symposia en lezingen; het (doen) verschijnen van publicaties; het (doen) ontwikkelen van educatief materiaal; het (doen) verrichten van promotionele werkzaamheden ten behoeve van sponsoren van de stichting dan wel sponsoren van de door de stichting georganiseerde evenementen en andere activiteiten; het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids-) instellingen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hiervoor werkt de Stichting samen met maatschappelijke fondsen die haar doelstelling onderstrepen.

Vermogen

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten en erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. De Stichting beschikt niet over een eigen vermogen.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.


Meer over Stichting Ander Beeld:

Stuur een bericht

Contact

 • Stichting AnderBeeld
 • 020-218 47 00
 • Postadres:
  Herengracht 368
  1016 CH Amsterdam

  KVK-nummer:
  63389665

  RSIN- nummer:
  855214892

  Stichting Ander Beeld is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)